Logo JAKIN, oddíl dětí a mládeže
Okolo Pahrbku
3.6. 2018
Napajedla


Dětský cyklistický závod OKOLO PAHRBKU


Termín závodu:
3. června 2018

Místo konání závodu:
Rekreační areál Pahrbek

Program závodu:
10:00 - volný trénink na trati závodu
11:00 - zahájení prezentace, výdej startovních čísel
ukončení prezentace vždy 30 minut před startem kategorie
13:00 - start kategorie A,G
13:40 - start kategorie B,H
14:15 - start kategorie C,I
14:45 - start kategorie D,J
15:10 - start kategorie E,K
15:30 - start kategorie F,L
15:45 - start kategorie Fo,Lo
16:00 - start štafetového závodu O POHÁR JAKINU
16:30 - vyhlášení vítězů, tombola startovních čísel
v případě, že bude v jedné kategorii startovat více než 20 dětí, odstartuje tato kategorie samostatně a druhá kategorie odstartuje o 1 minutu později

Kategorie závodu:
A - kluci, ročník narození 2003 - 2005
B - kluci, ročník narození 2006 - 2007
C - kluci, ročník narození 2008 - 2009
D - kluci, ročník narození 2010 - 2011
E - kluci, ročník narození 2012 - 2013
F - kluci, ročník narození 2014 a mladší
Fo - kluci, ročník narození 2014 a mladší, odrážedla
G - holky, ročník narození 2003 - 2005
H - holky, ročník narození 2006 - 2007
I - holky, ročník narození 2008 - 2009
J - holky, ročník narození 2010 - 2011
K - holky, ročník narození 2012 - 2013
L - holky, ročník narození 2014 a mladší
Lo - holky, ročník narození 2014 a mladší, odrážedla
děti, ročník narození 2014 a mladší, mohou startovat pouze v jednom závodě, vyberte si variantu kola nebo odrážedla

Trasa závodu:
trať závodu povede v areálu Pahrbku, kde bude vytvořen okruh dlouhý cca 1800m, který budou účastníci absolvovat několikrát dle kategorie
kategorie A,G - 5 okruhů
kategorie B,H - 4 okruhy
kategorie C,I - 3 okruhy
kategorie D,J - 2 okruhy
kategorie E,K - 1 okruh
kategorie F,L - zkrácený okruh
kategorie Fo,Lo - zkrácená trať

Organizace startů:
V každé startovní vlně budou jezdci řazeni podle startovních čísel - do startovního koridoru vstupují po vyvolání startovním rozhodčím.
Řazení do startovního koridoru začne 10 minut před startem.
Startovní čísla budou přidělena na základě pořadí, kdo se dříve přihlásil a zaplatil (čím dříve jsem zaplatil, tím nižší mám startovní číslo)

Startovné závodu:
Startovné závodu je 50,- Kč/dítě. Platba převodem na účet číslo: 2500775063/2010 (variabilní symbol datum narození) nebo na místě při prezentaci. Celková cena zahrnuje veškeré výdaje spojené s organizací závodu – startovní číslo, minerálka, tyčinka, výsledkový servis, účast v tombole startovních čísel

Přihlášky k závodu:
online prostřednictvím internetu do 2.6.2018, odkaz níže na konci stránky
osobně při prezentaci v místě startu, nejpozději 30 minut před startem kategorie

Štafetový závod O POHÁR JAKINU:
Štafetového závodu se účastní družstvo, které se skládá ze 4 členů dle jednotlivých věkových kategorií. Pokud nemáte člena v dané věkové kategorii, můžete obsadit mladšími kamarády, navíc kluk může být nahrazen holkou daného věku
Poznámka: řazení prvních členů družstva na start funguje stejně jako při řazení jednotlivců
Složení družstva:
kluk ročník narození 2003-2005
kluk ročník narození 2006-2007
kluk ročník narození 2008-2011
holka ročník narození 2003-2011
Každý člen družstva musí být přihlášen jako každý jiný účastník cyklistického závodu, a to předem na webu www.jakin.eu nebo při prezentaci. Starší člen družstva může být nahrazen mladším a kluk může být nahrazen holkou. Přihlášku družstva můžete prosím zaslat na email info@jakin.eu nebo vyplníte při prezentaci, kde si i sami určíte pořadí členů v závodě.

Tombola startovních čísel:
Každý účastník je automaticky zařazen do slosování, pro převzetí ceny je nutné předložit startovní číslo. Pokud se výherce okamžitě nepřihlásí o cenu a nepředloží své startovní číslo, losuje se cena znovu.
Hlavní cena je poukaz na putovní cyklistický tábor Orlice na kole.

Závěrečné informace:
Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí.
Za start účastníka do 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, kdy je nutný písemný souhlas u prezentace.
Pořadatel nehradí způsobené škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Pro závod je povoleno funkční kolo se dvěma na sobě nezávislými brzdami.
Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou.
Startovní čísla jsou až do ukončení závodu majetkem pořadatele, musí být viditelně připevněna na kole a nesmí být upravena ani poškozena a jsou nepřenosná.
Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať a cílem.
Protesty lze podat ihned po dojezdu, nejpozději však do doby vyhlášení výsledků.
Odpovědná osoba za závod: Jiří Jakeš, 604 102 443, info@jakin.euPřihlásit

Komentáře: